Uppföljning

Gatubild med fotgängare samt en ung tjej i eldriven rullstol framför en spårvagn som stannat vid en hållplats.

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

MFD har i uppdrag att följa upp vad offentliga aktörer gör i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Det gör vi genom att följa hur kommuner, regioner och myndigheter för in perspektivet funktionshinder i sin ledning och styrning.

MFD följer också upp politiken genom att beskriva hur levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utvecklas i samhällets olika sektorer.

Uppföljning kommuner

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av kommunernas arbete med att införa ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Uppföljning kommuner

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Myndighetens årliga redovisning av funktionshinderspolitikens utveckling.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Senast granskad: 2019-02-21
Dela: