Uppföljning

Uppföljning av de funktionshinderspolitiska målen. Hur kommuner och myndigheter arbetar och hur personer med funktionsnedsättning upplever vardagen.

Uppföljning av de funktionshinderspolitiska målen. Hur kommuner och myndigheter arbetar och hur personer med funktionsnedsättning upplever vardagen.

Hur är läget 2015?

Resultaten från årets uppföljning av funktionshinderspolitiken. 

Kommunernas arbete

Se och jämför resultaten från kommunernas arbete med att öka delaktigheten.

Senast granskad: 2014-08-20