Uppföljning

Här presenterar Myndigheten för delaktighet uppföljningen av funktionshinderspolitiken.

MFD har till uppdrag att följa upp kommuner, landsting och regioner och myndigheters insatser i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Vi ska även följa utvecklingen och skillnaderna i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder och kön.

Offentliga aktörer

Här hittar du resultat MFD:s uppföljning kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Offentliga aktörer

Levnadsvillkor

MFD följer regelbundet upp levnadsvillkoren för enskilda individer inom områdena arbete och försörjning, hälsa, utbildning och resande.

Levnadsvillkor

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: