Uppföljning

Här presenterar Myndigheten för delaktighet uppföljningen av funktionshinderspolitiken.

MFD har i uppdrag att följa upp kommuner, landsting, regioner och myndigheters insatser i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Vi ska även följa utvecklingen och skillnaderna i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, oavsett deras ålder och kön.

Offentliga aktörer

Här hittar du resultat från MFD:s uppföljning av kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Offentliga aktörer

Levnadsvillkor

Här hittar du resultat från MFD:s uppföljning av enskilda individers levnadsvillkor inom områdena arbete och försörjning, hälsa, utbildning och resande.

Levnadsvillkor

Senast granskad: 2018-09-14
Dela: