Gör tillgängligt

Lokaler, verksamhet och information kan göras tillgängliga för alla. Många hinder är enkla att åtgärda men enklast av allt är att göra rätt från början.

Var femte invånare har någon form av funktionsnedsättning. Bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Det som är nödvändigt för många är också bra för alla.

Enligt en särskild förordning ska statliga myndigheters lokaler, verksamhet och information vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.

Många hinder är enkla att åtgärda men enklast av allt är att göra rätt från början. Utgå i all planering och i allt genomförande att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.

I filmerna nedan visas några tankeväckande exempel på tillgänglighet i arbetslivet.

Se på film


Senast granskad: 2015-12-16