Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

Rapporten beskriver de praktiska, budgetära, personalpolitiska och juridiska konsekvenserna av att ansvaret för ledarhundsverksamheten överförs från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet samt konsekvenserna för ledarhundsförarna.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2019

Antal sidor: 39

Artikelnummer: 2019:6

Ladda ner

Sammanfattning

Denna rapport är en redovisning av ett regeringsuppdrag som handlar om att Myndigheten för delaktighet, MFD, ska göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar av de uppgifter som framgår av lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.

Med utgångspunkt i de förutsättningar och krav som gäller för statliga myndigheter beskrivs konsekvenserna av att överföra ledarhundsverksamheten till MFD. I rapporten beskrivs bland annat de praktiska, budgetära, personalpolitiska och juridiska konsekvenserna av att ansvaret för ledarhundsverksamheten överförs från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet samt konsekvenserna för ledarhundsförarna.

Senast granskad: 2019-03-13
Dela: