Kvalitet i färdtjänsten

Kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. Många resenärer är överlag nöjda, men när färdtjänsten inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilde.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2018

Antal sidor: 69

Artikelnummer: 2018:19

Ladda ner

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har haft i uppdrag att kartlägga kvaliteten i färdtjänsten. Kartläggningen visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. Möjligheten att använda färdtjänst är för många en förutsättning för att kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor.

Kartläggningen visar bland annat på brister i:

 • punktlighet,
 • bemötande,
 • information,
 • flexibilitet,
 • kompetens hos personalen,
 • möjlighet att resa med barn och att resa med hjälpmedel.

MFD föreslår ett antal åtgärder som kan förbättra kvaliteten i färdtjänst. Förslagen bygger på resenärernas syn på god kvalitet och en kartläggning av hur utförare av färdtjänst arbetar med kvalitetsutveckling.

MFD:s förslag:

 • krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
 • tillsyn av kvalitetsarbetet,
 • vägledning för att upphandla färdtjänst,
 • utredning om kompletterande nationell statistik,
 • tjänstestandard för kvalitet i utförandet av färdtjänst.
 • utredning av myndighetsutövningen vid beslut om färdtjänsttillstånd.

Undersökningspanelen Rivkraft

Deltagarna i Rivkraft beskrev hösten 2018 sina erfarenheter av färdtjänsten. Du kan ta del av dem i rapporten:

 

Senast granskad: 2018-11-29
Dela: