Uppdraget slutfört - Hjälpmedelsinstitutets historia

Historisk bok om Hjälpmedelsinstitutets verksamhet som handlade om att utveckla bra hjälpmedel och en effektiv hjälpmedelsförsörjning åren 1999 till 2014.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 168

Artikelnummer: 978-91-639-2218-3 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

Mer än hundra års arbete med nationell hjälpmedelsverksamhet var till ända när regeringen beslutade att Hjälpmedelsinstitutet skulle avvecklas den 1 maj 2014. Institutets uppdrag har bland annat varit att verka för utveckling av bra och säkra hjälpmedel samt en bra hjälpmedelsverksamhet i hela landet. Ett svenskt hjälpmedelsuppdrag som har påverkat hjälpmedelsverksamheten i hela världen.

Den här boken Uppdraget slutfört handlar främst om de senaste femton årens arbete, men blickar också tillbaka längre än så. Syftet med boken, som Socialdepartementet är initiativtagare till, är att skildra mångfalden i institutets arbete.

Det är en historiebok, som också blickar framåt och berättar vad det blev av några
av institutets alla insatser och initiativ.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: