Delaktighetsforskning och funktionshinder

Kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder, med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 130

Artikelnummer: 2017:23

ISBN: 978-91-87883-39-2 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

Den här kartläggningen har genomförts av Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Lunds Tekniska Högskola, på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Uppdraget var att kartlägga kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv.

Arbetet ingår som en del i myndighetens arbete med att följa och initiera forskning samt att ta fram och sprida kunskap inom funktionshindersområdet.

Senast granskad: 2017-09-04
Dela: