Allmän kommentar nr 4 om rätten till inkluderande utbildning

Svensk översättning av kommentar nummer 4 om rätten till inkluderande utbildning. Kommentar till artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 47

Artikelnummer: 2017:28

ISBN: 978-91-87883-43-9 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa
dokumenten parallellt.

Senast granskad: 2017-10-31
Dela: