Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet

Introduktion till allmän kommentar 2, artikel 9, i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 9

Artikelnummer: 2016:28

Ladda ner

Sammanfattning

Kommentaren beskriver vad konventionsstaterna åtagit sig inom tillgänglighetsområdet för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna nyttja sina mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar om tre olika perspektiv på tillgänglighet.

  • Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning.
  • Att det som redan finns gradvis ska göras tillgängligare genom att tillgänglighetsnormer införs och följs upp.
  • Att det ska införas ett diskrimineringsskydd som omfattar en skyldighet att vidta skäliga åtgärder i relation till individer med funktionsnedsättning.

Kommentaren bör läsas i sin helhet för att få förståelse för hela innebörden. Se Allmän kommentar nr 2 (2014) om artikel 9 Tillgänglighet

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: