Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet

Introduktion till allmän kommentar 2, artikel 9, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 9

Artikelnummer: 2016:28

Ladda ner

Sammanfattning

Den allmänna kommentaren nr 2 om artikel 9 handlar om tillgänglighet. Kommentaren beskriver vad de länder som skrivit under konventionen ska göra för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda alla sina mänskliga fri- och rättigheter.

Det handlar om tre olika perspektiv på tillgänglighet.

  • Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning.
  • Att det som redan finns ska göras mer tillgängligt efterhand genom att normer för tillgänglighet införs och följs upp.
  • Att det ska finnas ett diskrimineringsskydd. Det betyder att samhället har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i allt samhällsliv så mycket som det är möjligt.

Du ska helst läsa hela den allmänna kommentaren för att förstå vad den betyder.

Senast granskad: 2018-05-31
Dela: