Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen

Introduktion till allmän kommentar 1, artikel 12, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Ladda ner

Sammanfattning

 

FN-konventionens allmänna kommentar nummer 1 om artikel 12 (Likhet inför lagen) beskriver vad konventionsstaterna åtagit sig för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna nyttja sina mänskliga fri- och rättigheter. Att erkännas rättskapacitet och därmed rätt till likhet inför lagen.

Kommentaren bör läsas i sin helhet för att få förståelse för hela innebörden.

Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: