Presentation av Allmän kommentar 2 om artikel 9 – Lättläst

Svensk översättning på lättläst av kommentar nummer 2 till artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentaren handlar om tillgänglighet.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 10

Artikelnummer: 2016:30

Ladda ner

Sammanfattning

Kommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagit fram en allmän kommentar (Allmän kommentar 2) om Artikel 9 i konventionen.

Artikel 9 handlar om tillgänglighet.

De länder som har godkänt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning måste följa reglerna som står i konventionen.

Det här dokumentet presenterar den allmänna kommentaren. Kommentaren beskriver hur länderna ska göra för att personer med funktions­nedsättning ska kunna använda alla sina mänskliga friheter och rättigheter.

I kommentaren förklaras tre olika delar av tillgänglighet.

  • Alla nya saker som skapas ska göras tillgängliga för alla och ha en utformning som passar för alla.
  • De saker som redan finns ska göras mer tillgängliga. Det ska finnas regler som bestämmer när något är tillgängligt och reglerna måste följas.
  • Det ska finnas ett diskrimineringsskydd. Det betyder att samhället måste se till att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i allt samhällsliv så mycket som det är möjligt.

Du ska helst läsa hela den allmänna kommentaren för att förstå vad den betyder.

Senast granskad: 2018-05-31
Dela: