Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12 - Lättläst

Svensk översättning på lättläst av kommentar nummer 1 till artikel 12 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentaren handlar om likhet inför lagen.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 10

Artikelnummer: 2016:29

Ladda ner

Sammanfattning

Kommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagit fram en allmän kommentar (Allmän kommentar 1) om Artikel 12 i konventionen.

Artikel 12 handlar om likhet inför lagen. De länder som har godkänt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning måste följa reglerna som står i konventionen.

Det här dokumentet presenterar den allmänna kommentaren. Kommentaren beskriver hur länderna ska göra för att personer med funktions­nedsättning ska kunna använda alla sina mänskliga friheter och rättigheter.

För att använda sina friheter och rättigheter måste man få något som kallas rättskapacitet. Rättskapacitet gör att man får rätt att behandlas lika inför lagen, som alla människor har rätt till.

Kommentaren beskriver vad rättskapacitet betyder för personer med funktionsnedsättning och vad länderna måste göra för att alla ska få rättskapacitet.

Du ska helst läsa hela den allmänna kommentaren för att förstå vad den betyder. Se Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: