En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om att ta fram förslag på en ny struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 177

Artikelnummer: 2016:13

ISBN: 978-91-87883-20-0 (PDF)

Ladda ner

Sammanfattning

Förslagen som lämnas i rapporten avser att skapa en enklare utformning av genomförandet av politiken och styrningen av densamma. Riksdag och regering behöver tydligt signalera att funktionshinderspolitiken är viktig för samhällets hållbara utveckling och för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och i arbetet med FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Förslagen om en funktionshinderspolitik för samhället omfattar två huvuddelar. Den första delen innehåller förslag som MFD föreslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om. Den andra delen är förslag som myndigheten föreslår ligger till grund för en ny regeringsbeslutad strategi.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: