Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Redovisning av ett regeringsuppdrag om deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 59

Artikelnummer: 2016:21

ISBN: 978-91-87883-30-9

Ladda ner

Sammanfattning

Kartläggningen visar att personer med psykisk funktionsnedsättning ofta saknar de grundläggande resurser som behövs för att vilja och kunna ta plats i samhället, och i mellanvalsdemokratin. Samtidigt kan konstateras att det också, hos många, finns ett stort engagemang och vilja att vara med och förändra samhället utifrån egna erfarenheter.

Vi har identifierat ett antal faktorer som på olika sätt hindrar möjligheterna att vara delaktig i mellanvalsdemokratin på lika villkor som andra. Det handlar bland annat om kognitiv otillgänglighet, brist i de individuella stöden, mötesformer som inte passar alla, dålig representation i funktionshindersråd och brist på förtroende för politiker och beslutsfattare.

I rapporten ges ett antal rekommendationer som på olika sätt kan underlätta för personer med psykisk funktionsnedsättning att delta i mellanvalsdemokratin på lika villkor.

Senast granskad: 2017-06-16
Dela: