Allmän kommentar nr 2 (2014) om artikel 9 Tillgänglighet

Svensk översättning av kommentar nummer 2 till artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentaren handlar om tillgänglighet.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 34

Artikelnummer: 2016:16

ISBN: 978-91-87883-23-1

Ladda ner

Sammanfattning

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa
dokumenten parallellt.

Senast granskad: 2018-05-31
Dela: