Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen

Svensk översättning av kommentar nummer 1 till artikel 12 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentaren handlar om likhet inför lagen.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 30

Artikelnummer: 2016-15

ISBN: 978-91-87883-22-4

Ladda ner

Sammanfattning

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa
dokumenten parallellt.

Senast granskad: 2018-05-31
Dela: