Barn äger

Slutsatser och förslag utifrån studien Barn och unga med funktionsnedsättning – en beskrivning av deras vardag.

Information

Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 24

Artikelnummer: A 2014:9

Ladda ner

Sammanfattning

Slutsatser och förslag utifrån studien Barn och unga med funktionsnedsättning – en beskrivning av deras vardag.

Senast granskad: 2017-06-28
Dela: