En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken - Skrivelse

Myndigheten för delaktighets plan för utvecklingsarbete 2016-2017.

Information

Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 5

Ladda ner

Sammanfattning

Den 21 juni 2016 redovisade Statskontoret sin analys av Myndigheten för delaktighet (2016:18) till regeringen. Statskontoret har gjort en genomlysning av myndighetens arbete och verksamhet och lämnar mot bakgrund av denna ett antal rekommendationer och förslag till åtgärder för att Myndigheten för delaktighet ska kunna bli en effektiv sektorsövergripande kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet.

Senast granskad: 2017-06-08
Dela: