När glömska är en sjukdom - Bra att veta om demens

Folder med information om demenssjukdomar.

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 16

Artikelnummer: 2016:24

Ladda ner

Sammanfattning

Skriften har tagits fram av Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

Den ingår som en del i Myndigheten för delaktighets regeringsuppdrag som handlar om att beskriva hur levnadsvillkoren ser ut för personer med demenssjukdom och öka allmänhetens kunskap om deras situation.

Senast granskad: 2017-06-08
Dela: