Det ska vara lätt att handla - informationsmaterial

Tips för anställda i livsmedelsbutiker om hur de med enkla medel kan underlätta för kunder med demenssjukdom att handla i butiken. En allmän orientering om levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom ges också.

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 12

Artikelnummer: 2016:26

Ladda ner

Sammanfattning

Skriften ingår i kunskapsmaterialet Det ska vara lätt att handla med tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med demens och andra kognitiva nedsättningar.

Materialet är framtaget av Myndigheten för delaktighet och Svenskt Demenscentrum.
Se www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel

Senast granskad: 2017-06-08
Dela: