Tillgänglighet i din besöksinformation

12 frågor som hjälper dig på vägen

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 16

Artikelnummer: A 2010:8

ISBN: 978-91-979062-2-7

Ladda ner

Sammanfattning

Frågeformulär för att beskriva hur tillgängliga olika besöksmål är. Svaren presenteras med övrig besöksinformation på den egna webbplatsen.

Senast granskad: 2017-11-29
Dela: