Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren har utgått

Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren och tillhörande checklistor utgick i augusti 2019.

MFD kommer framöver inte uppdatera eller erbjuda skriften Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren. MFD utvecklar och erbjuder istället nya typer av stöd och vägledningar för tillgänglighetsarbetet. I samband med detta utgår också de checklistor som finns kopplat till skriften:

  • Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler
  • Checklista för att göra informationen tillgänglig
  • Checklista för handlingsplan för tillgänglighet
  • Checklista för tillgängliga möten och konferenser

Nu hänvisar vi istället till verktyget ”Fokus delaktighet” som är myndighetens nya stöd till myndigheter i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2019-08-30
Dela: