När glömska är en sjukdom - Bra att veta om demens

Folder med information om demenssjukdomar.

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 16

Artikelnummer: 2016:24

Ladda ner

Sammanfattning

Skriften ingår som en del i Myndigheten för delaktighets regeringsuppdrag som handlar om att beskriva hur levnadsvillkoren ser ut för personer med demenssjukdom och öka allmänhetens kunskap om deras situation.

Den har tagits fram av Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

Senast granskad: 2017-06-08
Dela: