Besöksinformation för Alla

Råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet

Information

Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 24

Artikelnummer: A 2010:7

ISBN: 78-91-979062-1-0

Ladda ner

Sammanfattning

Den här handboken ger råd om hur kommuner och företag kan arbeta med tillgänglighetsinformation, vad den bör innehålla och hur den bör presenteras.

Senast granskad: 2017-11-29
Dela: