Checklista för tillgängliga vallokaler

Checklista som stöd för kommuner som ska välja och skapa röst- och vallokaler som alla kan rösta i, oavsett funktionsförmåga.

Information

Publikationstyp: Checklistor

Utgivningsår: 2018

Antal sidor: 6

Artikelnummer: 2018:9

Ladda ner

Sammanfattning

För att alla ska kunna rösta behöver lokalerna ha en bra tillgänglighet i grunden. Med hjälp av checklistan kan du kontrollera tillgängligheten i de tänkta lokalerna. För höga trösklar, dålig ljudmiljö, ingen parkeringsplats nära ingången och dåligt placerade skyltar eller valsedlar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med val.

Senast granskad: 2018-04-16
Dela: