Checklista - För tillgängliga möten och konferenser

Den här checklistan kan du använda när du arrangerar möten och konferenser för att alla ska kunna både delta och medverka.

Information

Publikationstyp: Checklistor

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 10

Ladda ner

Sammanfattning

När du arrangerar möten och konferenser finns det mycket du kan göra för
att alla ska kunna både delta och medverka. Det innebär bland annat att välja
en möteslokal som personer med begränsad rörelseförmåga kan komma in i
och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor och
parfymer som kan framkalla allergi. Föreläsarna behöver informeras om vikten
av att beskriva bilder och läsa upp texter när de visar en presentation.

Senast granskad: 2017-07-11
Dela: