Checklista för miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Checklista som stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom.

Information

Publikationstyp: Checklistor

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 58

Artikelnummer: 2015:7

Ladda ner

Sammanfattning

Den här checklistan är tänkt för dig som arbetar i särskilda boenden. Den ingår som en del i kunskapsmaterialet Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Materialen går att använda oberoende av varandra.

Kunskapsmaterialet har tagits fram inom regeringsuppdraget - Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Uppdraget handlade om att minimera begränsnings- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg.

Senast granskad: 2017-06-08
Dela: