Det ska vara lätt att handla

Hur kan butiker underlätta för personer som har en demenssjukdom. Grunden är butiksmiljö och bemötande. Filmen ger exempel på förbättringar som gör det lättare att hitta och orientera sig i butiken.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: