Besök på myndigheten (textad)

En film som visar hur viktigt det är med tillgänglig information för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Senast granskad: 2017-09-20
Dela: