FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (teckenspråk)

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2018-06-04
Dela: