FN:s konvention i korthet

Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

Filmen har tagits fram av projektet DISCIT vars syfte var att ta fram ny kunskap så att EU kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att vara fullt delaktiga i samhället. 
MFD har översatt filmen till svenska, lagt till textning samt gjort en version på teckenspråk.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: