FN:s konvention i korthet (Teckenspråk)

Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: