Allmän kommentar 2 om Artikel 9 - Tillgänglighet

Kommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har haft synpunkter på artikel 9 i konventionen. Artikel 9 handlar om tillgänglighet. Kommittén har tagit fram en allmän kommentar om detta.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: