Allmän kommentar 1 om Artikel 12 - Likhet inför lagen (teckenspråk)

Kommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har haft synpunkter på artikel 12 i konventionen. Artikel 12 handlar om likhet inför lagen. Kommittén har tagit fram en allmän kommentar om detta. Teckenspråkstolkad.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: