Frukostmöte Tillgänglig kollektivtrafik (textad och teckentolkad)

God tillgänglighet i kollektivtrafiken är en förutsättning för många med funktionsnedsättning att kunna resa dit de vill med buss eller tåg.

Frukostmötet handlar om vikten av tillgänglighet och om att identifiera hinder och hitta möjliga lösningar. Hur kan till exempel service och kommunikation utformas för att möjliggöra för fler att ta del av den? 

Exemplet om tillgänglighet i kollektivtrafiken visar hur det går att jobba framgångsrikt och systematiskt för att förbättra tillgängligheten.

Föreläsare: 

  • Tom Andersson, utredare på myndigheten Trafikanalys.
  • Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg tillgänglighet på trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Detta är ett av flera frukostmöten och seminarier som belyser frågor om hur samhället kan utformas så att det kan användas av fler. Flera av dem webbsänds och kan ses i efterhand.

Senast granskad: 2019-10-24
Dela: