E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

Webbutbildningen ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå.

Målet med webbutbildningen är att beslutfattare och professionen inom socialtjänsten ska få ökad förståelse för syftet med e-hälsa och välfärdteknologi, samt ökad kunskap om användningsområden och hur de knyter an till den egna verksamheten.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är politiker, chef, beslutsfattare, profession eller IT-personal inom omsorgen. Även du som samarbetar kring brukaren, som kommunal hemsjukvård, har nytta av utbildningen

Utbildningen är producerad genom ett samarbete mellan Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: