Utan filter

Kognitionssimulatorn - Utan filter visar vad som utspelar sig när simulatorn körs utan att något filter är aktiverat.

Utan filter är lika med Referensscenariot.

Jämför Referensscenariot med hur upplevelser ter sig när olika filter är aktiverade.

  • Klassrummet. Du är elev och befinner dig i klassrummet och hör rösterna från dina klasskamrater.
  • Diktamen. Fröken kommer in i klassrummet och börjar läsa upp en text. Du förväntas skriva ner den text fröken läser upp.
  • När bilden på ett block visas kan du börja skriva in texten där. Du kan också radera text genom att använda ”bakåtpilen” (backspace) på ditt tangentbord.
  • Förberedelse inför läsförståelse
  • Läsförståelse. Fröken ber eleverna att börja läsa igenom en text.
  • Du läser igenom texten. Sedan får du svara på några frågor. Svarsalternativen presenteras om du klickar på ”vänd” längst ner i högra hörnet på papperet med läsförståelsetexten.
  • Klicka på det alternativ som du tycker stämmer in. Efter en stund ber fröken dig att lämna in uppgiften. Du klickar på "lämna in knappen". När du gjort det får du se resultatet av dina svar.

För att veta i vilken scen du befinner dig i, tittar du i högerkanten av Kognitionssimulatorn. Du är inne i den scenen som är markerad. Du kan byta scen genom att klicka på en av symbolerna.

Relaterad information

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: