Kognitionsimulatorn (ny version)

Detta är en uppdaterad version av Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en elev med en kognitiv funktionsnedsättning kan uppleva en situation i ett klassrum.