Kognitionssimulatorn

OBS! Kognitionssimulatorn fungerar tyvärr inte med de flesta moderna operativsystem. Myndigheten för delaktighet arbetar på att hitta en lösning.

Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en elev med en kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi kan uppleva en situation i ett klassrum.

Med relativt enkla simuleringar gjorda i en dator visas en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”.

Gå först igenom hela lektionen utan att ha något filter intryckt (Referensscenariot). Då upplever du situationen i klassrummet på samma sätt som en elev utan kognitiva problem.

Därefter väljer du filter i menyn, t.ex. ADHD.

Mer detaljer om tekniska krav finns sidan Teknisk information.

Relaterad information

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: