Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 34

Artikelnummer: 09342

ISBN 978-91-85435-69-2

Sammanfattning

Kunskap om anhöriga som använder hjälpmedel och/eller ny teknik när de hjälper och vårdar närstående. Rapport från Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03