Var-Dags-Hjälp!


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 36

Artikelnummer: 13307

ISBN 978-91-86633-36-3

Sammanfattning

Exempel på produkter som kan vara till hjälp för att klara av vardagen. Produkterna kallas kognitiva hjälpmedel och underlättar för planering, tid och påminnelse.

Senast granskad: 2013-10-04