Ett magasin om Teknik och demens


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2007

Antal sidor: 33

Artikelnummer: 07361

URN: NBN:se:hi-2007-07361-pdf

Sammanfattning

Resultat från projektet Teknik och demens. Artiklar som visar att teknik kan ge personer med demens ett stöd som ökar självständigheten, tryggheten och säkerheten.

Senast granskad: 2013-10-03