Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa hur Myndigheten för delaktighet behandlar personuppgifter som vi får in via www.mfd.se.

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, skyddar människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandling" är mycket brett. Det täcker i stort in allt som görs med personuppgifter, till exempel att samla in, registrera, lagra, bearbeta och använda informationen.

Vanlig information som räknas som personuppgifter är namn, postadresser och e-postadresser. Men också foton, ljudupptagningar och IP-nummer kan räknas som personuppgifter om de har en koppling till dig som person.

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten för delaktighet är personuppgiftsansvarig för webbplatsen mfd.se. Det betyder att det är myndigheten som ansvarar för att bestämmelserna i personuppgiftslagen följs i vårt arbetet med webbplatsen.

Myndigheten för delaktighet är också personuppgiftsansvarig för våra andra kanaler på internet.

Ändamål för behandling

Myndigheten för delaktighet behandlar personuppgifter via webbplatsen, bland annat: när du kontaktar oss via de e-postadresser vi hänvisar till, när du beställer en publikation eller anmäler dig till Rivkraft.

Rätt att begära information

En gång per kalenderår har du rätt att gratis få information om vilka personuppgifter om dig som Myndigheten för delaktighet behandlar. För att få informationen ska du enligt 26 § personuppgiftslagen lämna in en skriftlig ansökan som du har undertecknat själv.

Skicka eller lämna in din ansökan till:

Personuppgiftsansvarig
Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Offentlighetsprincipen

Myndigheten för delaktighet är en statlig myndighet och följer offentlighets- och sekretesslagen. Alla meddelanden som du skickar till oss via vår webbplats, eller någon av våra andra kanaler, är allmän handling. Det innebär att vi kan komma att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen.

Däremot lämnar vi inte ut uppgifter som omfattas av sekretess eller bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: