Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om att öka kunskaperna och medvetenheten om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommunikationssatsningen genomförs för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med 1 januari 2015, är en form av diskriminering.

Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015–2017 i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen. Barnombudsmannen ska bistå med expertstöd vid planering och genomförande, i vissa delar av projektet.

En delredovisning av uppdraget lämnades till regeringen i december 2016.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-06-26
Dela: