Kartläggning om aktiv fritid och tillgång till hjälpmedel

MFD ska kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd vid fritidsaktiviteter. MFD ska också kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva.

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter samt kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva. Myndigheten ska se om det finns skillnader när gäller ålder och kön.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting och i dialog med relevanta organisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Senast granskad: 2019-04-01
Dela: