Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har uppdraget att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt.

Kartläggningarna ska visa i vilken utsträckning barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserade stöd för fritidsaktiviteter. Myndigheten ska också kartlägga insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler kan vara aktiva på sin fritid.

MFD genomför uppdraget i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och Landsting. MFD ska också ha en dialog med relevanta organisationer.

MFD ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Om kartläggningarna

MFD kommer löpande att presentera resultat från kartläggningarna. I uppdraget ingår att titta på om det finns skillnader när det gäller ålder och kön.

Kartläggningarna består av:

  • Enkätundersökning där 2 200 personer med funktionsnedsättning svarar på hur de upplever sin fritid.
  • Gruppintervjuer med barn, unga och vuxna om hur de upplever din fritid.
  • Enkätundersökning där förskrivare av hjälpmedel svarar på frågor om hur de i sitt yrke arbetar för att främja möjligheter till hjälpmedel för fritidsaktiviteter.
  • Genomgång av hur kommuner och regioner lokalt och regionalt främjar en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Genom kartläggningen kommer MFD också att lyfta fram goda lokala exempel som kan fungera inspirerande för andra.

Frågor om uppraget

Har du frågor om uppdraget går det bra att kontakta Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för delaktighet, telefon 08-600 84 60, e-post erika.dahlin@mfd.se.

Senast granskad: 2019-04-01
Dela: