Regeringsuppdrag

Information om regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet driver, pågående och avslutade.

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: