IIDL – internationellt nätverk om ledarskap och funktionshinder

International Initiative for Disability Leadership, IIDL, är ett nätverk för chefer och andra personer med mandat att skapa förändring så att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhället.

Syftet med nätverket är att skapa möjligheter för nyckelpersoner i till exempel kommuner och regioner som ansvarar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning att dela kunskap och erfarenheter med andra länder.

Nätverket bidrar med innovativa arbetssätt genom att identifiera effektiva metoder inom området, dela med sig av goda exempel och förmedla aktuell kunskap som ska leda till långsiktiga förändringar.

För att kunna göra förändringar måste ledningen ha både kunskap och engagemang. Det handlar bland annat om att förstå och känna till vad som påverkar förutsättningarna för delaktighet. Vissa förutsättningar är specifika för ett land, medan andra kan drivas gemensamt, till exempel genom policyarbete eller forskning. På så sätt kan medlemmarna i nätverket ta hjälp av varandra att få kraft i frågan och föra den framåt.

Nätverket IIDL startade som ett samarbete mellan Australien, Nya Zeeland, Irland och Kanada för att dela erfarenheter kring utvecklingen inom funktionshindersområdet. Nu har kretsen utökats med Storbritannien, USA och Sverige och snart även Finland. I Sverige har regeringen bett Myndigheten för delaktighet, MFD, att koordinera arbetet i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Senast granskad: 2019-05-16
Dela: