Internationellt arbete

Myndigheten för delaktighet bevakar den internationella utvecklingen inom funktionshinderspolitiken och bidrar till att Sverige uppfyller sina åtaganden.

Utgångspunkten i det internationella arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens internationella engagemang visar sig på olika nivåer. Vi finns med som experter i FN, WHO, EU-kommissionen, Europarådet och Nordiska ministerrådet. Det handlar om att följa det som sker på de olika arenorna och om att förmedla den svenska funktionshinderspolitiska uppföljningsmodellen till omvärlden och som aktör i den internationella standardiseringsutvecklingen har Myndigheten för delaktighet en viktig roll. 

Vi tar också emot studiebesök från hela världen. Besökarna är politiker, tjänstemän och representanter från funktionshindersorganisationer.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: