Delaktighetsdagen 2017

Delaktighetsdagen 2017 hade fokus på det nya målet med funktionshinderspolitiken, MFD:s nya uppföljning och rätten till utbildning och arbete. Här kan du ta del av seminariet i sin helhet och läsa intervjuer med deltagare och föreläsare.

Här är ungefärliga hålltider för programpunkterna i sändningen:

Inledning 7:58
Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

Regeringens nya mål för funktionshinderspolitiken 16:25
Lars Nilsson och Josefine Gustafsson, Socialdepartementet

Konventionen som bas för politiken – vad innebär det? 53:43
Lina Pastorek, MFD

MFD:s nya uppföljning av funktionshinderspolitiken 1:08:00
Åsa Nordström och Karl-Oskar Öhman, MFD

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 1:35:40
Elsemarie Brisenhorn, MFD

Improvisationsstudion 

Rätten till utbildning 2:19:00
Brita Törnell, MFD, Gunilla Fällman, SPSM, Paula Hallberg, Skolverket, Anna Blom, Skolinspektionen

Inkluderande utbildning  - ur ett kognitivt perspektiv 2:50:09
Erika Dahlin, MFD

Rätten till arbete 3:14:20
Hans von Axelson, MFD

Inkluderande arbetsliv, breddad rekrytering 3:24:54
Christin N Granberg och Madelene Wennberg, SKL

Att skapa arbetstillfällen och förbättrad arbetsmiljö 3:45:37
Alexandra Sundberg, Skellefteå kommun

Improvisationsstudion 

Summering och avslut 4:23:47

7:58

Senast granskad: 2017-12-22
Dela: