Tillgänglighet i det allmänna valet 2018

Resultat från undersökningspanelen Rivkraft innan och efter valet 2018.

Deltagarna i panelen Rivkraft har svarat på två enkätundersökningar om hur de ser på politik och om de kan vara delaktiga. Den första enkäten skickades ut innan det allmänna valet 2018 och den andra enkäten följde upp tillgängligheten till valet.

Paneldeltagarna uppger att de är intresserade av politik och ser det som viktigt  att samtala om politiska frågor. Flertalet har gjort något för att påverka i samhällsfrågor som de tycker är viktiga. Oavsett om man gjort något aktivt eller inte är drygt hälften av alla missnöjda med sina möjligheter att vara med och påverka.

Över en tredjedel av de som svarade på enkäten upplevde brister i tillgängligheten när de skulle rösta i det allmänna valet. Det var både fysisk otillgänglighet och kognitiva brister.

Den första enkäten genomfördes 17 maj till 20 juni 2018. 1 898 paneldeltagare svarade vilket är en svarsfrekvens på 76 procent. Den andra enkäten genomfördes 13 september till 8 oktober. 2 517 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 79 procent.

Senast granskad: 2019-03-04
Dela: