Arbetsmarknad – Rivkraft 12

Enkätomgång tolv i undersökningen Rivkraft ställde frågor om arbetsmarknaden till personer med funktionsnedsättning.

Enkäten kunde besvaras 17 december 2015 till 18 januari 2016 

Totalt svarade1 221 personer.

Senast granskad: 2017-06-26
Dela: